top of page

Ant Brew
TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: ANT BREW Oy
Osoite: Mallaskatu 1, 15140 Lahti
Sähköposti: info(at)antbrew.fi
Puhelin: 
Yhteyshenkilö: Kari Puttonen

2. REKISTERIN NIMI
Tarjouspyyntö ja osakeomistaja rekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
ANT BREW Oy:n tarjouspyyntöjen käsittely sekä osakeomistaja tiedot 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä sosiaaliturvatunnus

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan suostumuksen tasting tarjouksen pyytäneeltä henkilöiltä itseltään. Osakkeen ostajat ovat hyväksyneet tietojen keruun.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta ANT BREW Oy:n ulkopuolelle ilman henkilön erillistä suostumusta.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan siirtää palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolisille tahoille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja turvallisella salasanalla suojattuun tietokantaan ja varmuuskopioidaan salasanalla suojatulle tietokoneelle, joka on turvallisessa paikassa. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä (kohta 1) ja tarvittaessa ANT BREW Oy:n erikseen valtuuttamilla ylläpitäjillä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa rekisterissä olevat tietonsa.

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 1), minkä voi tehdä myös vastaamalla sähköpostilla tulleeseen tarjouspyyntöön tai osakaskirjeeseen. 

bottom of page